Enquete

Via deze weg vragen wij 10 minuten van uw tijd om uw mening te geven over onze werkwijze en invulling van de Wijkschoolvereniging Oost. Doel is onze wijkschoolvereniging verder te kunnen ontwikkelen en zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij de wensen van u en uw kind(eren)!


Zou u zo vriendelijk willen zijn onderstaande enquete in te vullen?
Alvast bedankt!