Over WSV-Oost

Is uw kind geen lid van een sportvereniging of kunstklas? Is er geen mogelijkheid in de buurt of vindt u de kosten van de verenigingen doorgaans te hoog?

Dan is Wijkschoolvereniging Oost voor u de oplossing!


Wat is een Wijkschoolvereniging?

Een wijkschoolvereniging is een samenwerkingsverband tussen in dit geval de gemeente Schiedam, Stichting Mooi Werk (kunst en cultuur aanbod) drie basisscholen in Schiedam Oost te weten O.B.S. de Singel, O.B.S. de Peperklip, B.S. Kaleidoscoop (voorheen Sint Jan en Gravin Aleida) en een aantal (sport-)aanbieders en (sport-)verenigingen in de wijk. Een wijkschoolvereniging biedt u een aantal sporten/activiteiten in de buurt aan. Kinderen van de basisschool kunnen na schooltijd in verenigingsverband deelnemen aan sport– en beweegactiviteiten, trainingen en toernooitjes.

Rolverdeling

De volledige werkgroep bestaat uit: De vakleerkrachten gymnastiek en combifunctionarissen van de basisscholen die de kinderen en ouders informeren en enthousiast maken, de deelnemende (sport)verenigingen die zorgen voor lessen door trainers en begeleiders waarbij zij in het lesgeven en organiseren ondersteunt worden door de vakleerkrachten gymnastiek/ combifunctionarissen van de basisscholen een sportconsulent van de gemeente Schiedam die de algehele coördinatie van de wijkschoolvereniging in handen heeft en samen met de vakleerkrachten/ combifunctionarissen en de coördinatiemedewerker wijkcultuurklassen van stichting Mooi Werk, de  stuurgroep vormen. 

Daarnaast vervult ook u als ouder/verzorger een belangrijke rol door er bij deelname voor te zorgen dat uw kind frequent aan de activiteiten kan deelnemen (zo nodig halen en brengen) en in voorkomende gevallen tijdig afmeldt. In het geval dat u op een andere wijze ondersteuning kan bieden wordt dit zeker op prijs gesteld.

Waarom?

Sport en cultuur zijn goed voor uw kind. Het is goed voor lichaam en geest, kinderen zitten lekkerder in hun vel en presteren daardoor beter. Zowel op het motorische als op het sociale vlak leren de kinderen veel. Denk hierbij bijvoorbeeld aan samenwerken en omgaan met verschillen, regels, winst en verlies. Daarom brengen wij de sport en cultuurlessen dichter bij u en uw kind, in uw wijk. Alle kinderen uit de wijk en van de verschillende basisscholen uit de wijk kunnen lid van de wijkschoolvereniging worden.

Kennismaken

Via de deelnemende scholen kunt u uw kind in verschillende periodes inschrijven voor de kennismakingslessen. 

* De kosten voor de verschillende sporten bedragen €10,00 voor 6 lessen.
* De kosten voor de cultuurlessen bedragen €15,00 voor 6 lessen!

Nadat alle inschrijvingen zijn verwerkt, krijgt u via school de benodigde informatie over de gekozen kennismakingslessen. Bij aanvang van de eerste les worden de deelnamekosten betaald. De kosten voor de kunst en cultuurlessen dienen vooraf overgemaakt te worden.


Lidmaatschap

Na vier weken kennismaken krijgen u en uw kind informatie over een eventueel lidmaatschap. Met de verkregen informatie beslist u vervolgens samen met uw zoon of dochter of hij/zij lid wordt van de wijkschoolvereniging. Lid worden van een wijkschoolvereniging betekent dat u contributie gaat betalen. Het lidmaatschap zal variërend per vereniging tussen de €8,00 en €15,00 per maand kosten. Dat is in vergelijking met een normale sportvereniging soms maar 2/3 van de normale contributie. Oftewel de kosten zijn lager! Uw kind kan dan elke week sporten en kan zelfs meedoen met wedstrijden of toernooien.

Indien u van een minimum inkomen moet rondkomen kunt u een beroep doen op het Jeugd (sport, cultuur- en school) Fonds van de gemeente. Wanneer ouders recht hebben op het Jeugdfonds ontvangen zij per kind twee waardecoupons. Een waardecoupon kan worden ingeleverd bij de vereniging om het lidmaatschap te betalen (deze coupon is €230,- waard). Vouchers zijn voldoende voorradig op de scholen.

Wat levert het op?

De verwachting is dat de wijkschoolvereniging veel positieve ontwikkelingen voor deelnemende basisschoolkinderen met zich mee brengt. De meerwaarde moet vooral gezocht worden in georganiseerde kennismaking met meerdere takken van sport en andere activiteiten en een groter sport- en activiteitenaanbod direct in de buurt. Ook levert het beoefenen van een sport door een kind een flinke bijdrage aan een gezonde motorische en sociale ontwikkeling. Voor u als ouder(s)/verzorger(s) betekent het dat uw kind in de directe omgeving, vaak aansluitend op de schooltijden, kan deelnemen aan sporten of activiteiten. Zo wordt er een voorziening in de buurt gecreëerd hetgeen bijdraagt aan een prettige woonomgeving.